Informativní blog

      Lepší je zapálit alespoň malou svíčku, než proklínat tmu…
                                                                                                                          Konfucius

Masky
Náš život je ovlivňován ve velké míře jakýmsi klamem "bytí v pohodě".
Diktuje to dnešní trend úspěšnosti a je to ono"well beeing",které,
ve svém konečném dopadu, pro nás může být zničující.
Požadavky,které jsou na nás tímto trendem kladeny se mnohdy vymykají tomu,
co je pro nás přirozené, co bychom si přáli...
A my , v dobré víře se přizpůsobit a zavděčit okolí, ubližujeme sami sobě,
svému bytostnému Já, kterému ubíráme životní energii tolik potřebnou pro zdraví.
Je to přehlídka masek, bez kterých dnes téměř nelze žít a za nimiž se často ztrácí
naše bytostná podstata.
Tyto masky, nebo chcete-li -závoje/Ruediger Schache/působí jako síla,
která má vliv na naše vnímání okolního světa způsobem, který často bývá v rozporu
se skutečností. Pojďme  si odhalit tyto síly zastírající naše vnímání okolní skutečnosti
a ukázat si cestu k přepsání starých vzorců chování, obav a sebeklamu.
Jen prostým uvědoměním si působení těchto sil - závojů vnímání skutečnosti/ R.Schache/-tím, že je odhrneme a uvidíme její pravou tvář,
docílíme vnitřního osvobození a dokážeme svůj život ovlivňovat podle svých představ.